top of page


Basisschoolbegeleiding

Basisschoolbegeleiding is individuele begeleiding voor leerlingenuit groep 7 en 8 die moeite hebben met
rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Een of twee keer per week werken we aan een beter begrip van
de lesstof en maken we samen het huiswerk.

De les duurt een uur en een kwartier per keer.
Eventueel langer op aanvraag.
 

bottom of page